Latest Entries »

MỘT  ÍT BÀI TẬP ÔN THI 🙂 (NEW)

Bo de CSDL_Tong Hop  có bài giải

Giai_Bai_Tap_Chuong_3(TRUY VAN RBTV)  có bài giải

De thi TN gui DHQG – CSDL(XEM VE RBTV) có bài giải

DE BAI TAP CSDL   tự ôn

BAI TAP PHAN RA DANG CHUAN  tự ôn

SQL_huy

An_giai_SQL_huy (NEW) 😀        ôn hết mấy cái này là OK CSDL đó !!!!!!!!!!

MÔN LTHDT 😀 (NEW)

LTHDT-Ch01-Lop [Compatibility Mode] OTTN

LTHDT_CH02-PhepToan [Compatibility Mode] OTTN

LTHDT_Ch03_KeThua [Compatibility Mode] OTTN

LTHDT_Ch04_DaHinh [Compatibility Mode] OTTN

MÔN CTDL 😀 (NEW)

BSTTQ

CAYSV

DSSN1

ONDSLK2

LIST

Cây (tree)

Danh sách liên kết

Danh sách liên kết đôi (Doubly Linked

dsdac1

Sort

MÔN CSDL :   😀  (NEW)

1_MH_QHe

2_RBTV

3_PTH

4_DANGCHUAN

SQL_1

Advertisements

Môn QLDAPM : (new)

DS NHOM QLDAPM – web

Môn LT JAVA: (new)

DS NHOM JAVA – lan 2 – web

Môn Công Nghệ.NET

Danh sach nhom lop 07TH1D

Môn Đảm Bảo Chất Lượng Phần Mềm:

Danh sach nhom mon DBCLPM lop 07TH1D

Môn PTTK-HTTT- Hướng đối Tượng:

ĐỊA CHỈ MAIL THẦY TÀI: hlttai@itam.tdt.edu.vn

WEB CỦA THẦY TÀI : http://www.hlttai.com/

CHÚ Ý: File nén PDF nộp ghi (tên nhóm-lớp- trường -đề tài )

de tai do an or  Mirror

danh sach nhom mon PTTK-HDT

Môn Công Cụ Lập Trình: 🙂

danh sach nhom mon ccltm lop 07th1d

Môn Trí Tuệ Nhân Tạo::)

danh sach nhom mon tri tue nhan tao lop 07th1d (cập nhật theo yêu cầu :D)

Do an mon TTNT. Các bạn có thể chọn bên ngoài 🙂

Môn CNXHKH::)

danh sach nhom mon CNXHKH lop 07th1d

Link:

http://msdn70.e-academy.com/elms/Storefront/Home.aspx?campus=tonducthang_compsci

Môn QLDAPM  (New) 😀

PM BOK 4

Anh Văn 🙂

TOEIC mẫu or Mirror 🙂

Tư tưởng HCM: 🙂

tai lieu tham khao (tthcm) or Mirror

Đảm Bảo Chất Lượng Phần Mềm 😀

CAU HOI ON TAP DBCLPM NANG CAO (KHAN CAP CHO THI CUOI KY)

ĐỀ THI ĐBCLPM (09-10) :-ss  

tai lieu va bai lam cua lop 2D (BDCLPM) tuan 7

phần nhóm thuyết trình:

Chuong 22 (nhom 1) chuong 22 (nhom 9)

Chương 23 (nhom2) CHuong 23 (nhom 10)

Chuong24 (nhom 3) Chuong 24 (Nhom 11)

ch25_tv( nhom 12)

Chuong 26 (nhom 13)

chuong 27 (nhom 6)

Chuong 28 (nhom 15)

CHUONG 29

Software Engineering, 8th Ed or Mirror

PTTK-HTTT- Hướng Đối Tượng 🙂

Ly thuyet: 🙂

1-Gioi Thieu HTTT

2-Thu thap va mo hinh yeu cau

2b-Writing Good Use Cases

3-Analysis and Design Overview

4a-Domain Model


2009_01CacKinhNghiemPTPM

2009_02_Thu thap va mo hinh yeu cau

2009_03_XacDinhYeuCau

2009_04_PhanTichUse-Case

2009_05_ThietKeClass

Thuc Hanh: 🙂

PTTK HDT_BTH05+6

Công Nghệ .Net 🙂 

Ch8_SuDungADO.Net

1_-_Tong_quan

2_-_C#

Quản Trị Mạng 

bai giai QTM lan 1        (New)

Chia mang con (dùng linux để xem nhoa) 😀

Microsoft PowerPoint – config-tcpip.ppt

thuc hanh Linux or   Mirror

Trí Tuệ Nhân Tạo

AI_Chuong6_ver1

Lập trình ứng dụng mạng :   🙂

toan bo bai UDM or Mirror

L03_CSS_CASCADING STYLE SHEET

C04-Javascript

C05_HTML_DOM_part1

C06_DOM_HTML_part2

C07_more_javascript

phuluc

Lập trình Windows : 😀

chuong 7-13 or Mirror

PolygonDrag or Mirror

Code chuong 10 or  Mirror

Code LT Windows or  Mirror

gt_cforwin

BaiTap-CForWin-Ch1-5

BaiTap-Ch06-BoHenGio

BaiTap-Ch08-Dragging

BaiTap-Ch10-CuasoCon&Nutdieukhien

Lập trình hướng đối tượng : 😀

Hdt_Ch01

Hdt_ch02

hdt_ch03

Hdt_Ch04

hdtCh5

LTHDT_CH5

LTHDT-BTCH2

Hệ điều hành (mới có chương đầu tiên thôi :D)

01 – Tong quan

03 – Process

bai tap HĐH

PTTKHT( tài liệu thực hành các bạn có rồi nên không post :D)

Chuong1

Chuong2

Chuong3

BaiTapERD

1 bộ tài liệu HTTT mới nà 😀

CHUONG_1-2

CHUONG_3

CHUONG_4

CHUONG_5

Chừng nào có tài liệu nữa thì LT post lên tiếp 😀

😀 tổng cộng có 23 nhóm =))

nhom7

nhom5

nhom20

nhom22

nhom2

nhom6

nhom11

nhom17

nhom1

nhom8

nhom10

nhom16

nhom18

nhom3

nhom21

nhom23

nhom24

Nhom12

nhom15

nhom14

nhom13

nhom9

de-cuong-ktmt1

danh-sach-cac-bai-tham-khe1baa3o-ve1bb812

giao-trinh-hop-ngu1

giaotrinh1

gt-ktmt_v3n1

ktmt-c11

ktmt-c21

ktmt-c31

ktmt-c41

ktmt-c51

ktmt-c61 

😀 tu tu down nha 😀

hô hô chúc vui vẽ, coi chừng có virus hi hi hi.

bttrr20061

cslt_07_mang_2in1

cslt_07_mang_3in1

he he